Om oss

VÅR HISTORIE

Sørum kunstforening ble stiftet 11. april 2000. 


Vi er en medlemsorganisasjon som er åpen for enhver som vil støtte foreningens formål. Foreningen ledes av et styre valgt av medlemmene på et årsmøte.

Sørum Kunstforening er medlem av Norske Kunstforeninger og er registrert i Frivillighetsregisteret.


Vårt formål er å fremme kunnskap om og interesse for billedkunst,  kunsthåndverk og litteratur.


Vi arrangerer kunstutstillinger, galleri- og museumsbesøk og har medlemskvelder hvor vi byr på spennende foredrag innen ulike sjanger.


Som utstillingslokale leier vi StasjonsGalleriet på Frogner stasjon hvor de fleste av våre utstillinger holdes. 


NÅVÆRENDE

STYRE

© Copyright. All Rights Reserved.

Sørum kunstforening


Vi arbeider for å fremme kunnskap om og interesse for kunst og kultur.