Styret

STYRET

Styremedlemmer fra 28. mars 2019:


Leder:

       May Ekseth

       e-post: mayra@online.no

       tlf. 90099765


Styremedlem:

       Hanne Roman

       e-post: hroman68@gmail.com

       tlf. 92439275


Styremedlem:

       Randi Fjørstad

       e-post: randi.fjorstad@mac.com


Styremedlem:

       Inger Beate Sanneland

       e-post: ibsanneland@gmail.com

 

 Varamedlem:

       Lillen Berg

       e-post: ingeridb@online.no

       tlf. 95281309


       Mona Bevum

       e-post: mobev.mb@gmail.com

       tlf. 92238724


© Copyright. All Rights Reserved.

Sørum kunstforening


Vi arbeider for å fremme kunnskap om og interesse for kunst og kultur.