Våre aktiviteter

VÅRE AKTIVITETER


Medlemmer av Sørum kunstforening har fått invitasjon til å stille ut bilder/arbeider i korridorene i Blaker bo- og omsorgssenter - til glede for beboere, pårørende og ansatte.


I perioden 10.02-02.03 2020 stiller Ulrike Niederberger ut. Ulrike er utdannet møbelsnekker, hun har gått treskjærerlinjen på Hjerleid, samt studert til kunst- og håndverkslærer på Notodden. Til daglig jobber hun som lærer på videregående skole på Bjørkelangen. Gjennom sin oppvekst i skogrike sør-Tyskland har hun blitt glad i store løvtrær og flott skoger. Denne lidenskapen for trevirke og håndverk har hun med seg - nå bosatt i Blaker.


Sist sommer og høst stilte hun ut arbeidene sine på Norsk Skogsmuseum på Elverum.


Motivasjonen for å arbeide med treverk finner hun gjennom nysgjerrigheten for hva hun kan få kilet fram av et emne. En rotklump eller stor gren kan bli til mye spennende!

MEDLEMSUTSTILLING


ULRIKE NIEDERBERGER

BLAKER BO- OG OMSORGSSENTER

10 FEB - 2 MARS 2020

KOMMENDE

AKTIVITETER

ÅRSMØTE

26. MARS 2020 kl. 19.00

Meierigaarden Kro, Lørenfallet


På grunn av covid-19 ble årsmøtet avlyst og aktiviteter utsatt. Nytt årsmøte er berammet til 29. april 2021.

© Copyright. All Rights Reserved.

Sørum kunstforening


Vi arbeider for å fremme kunnskap om og interesse for kunst og kultur.